به وب سایت رسمی شرکت گل عسل (ویک) خوش آمدید.

Welcome to GolAsal (WEEK) official website.

Enter Site ورود به سایت

همه روز روزه بودن،همه شب نماز خواندن همه ساله حج نمودن،سفر حجاز كردن شب جمعه ها نخفتن،به خدا نياز گفتن زوجود بي نيازش طلب نياز كردن زمعابد و مساجد همه اعتكاف جستن زمناهي و ملاهي همه اعتراض كردن زمدينه تا به كعبه سرو پابرهنه رفتن زدو لب به لبيك به وظيفه باز كردن به خدا كه هيچ يك را ثمر آنقدر نباشد كه به روي نا اميدي در بسته باز كردن. شیخ بهایی