ویک . ارتباط با ما


کارخانه

آدرس : تبريز ، جاده آذر شهر ، نرسيده به پليس راه

فکس : ۳۴۲۰۳۳۵۹ـ ۰۴۱

تلفن : ۳ ـ ۳۲۴۵۲۶۴۲ ـ ۰۴۱

واحد کنترل کیفی : ۳۲۴۵۲۶۴۲ - ۰۴۱ داخلی ۱۰۸

پست الکترونیک : info@week.ir

دفتر فروش

واحد فروش شهرستانها : ۳۲۴۵۲۴۹۷-۰۴۱

واحد فروشگاهها : ۳۲۴۵۲۶۴۲ - ۰۴۱ داخلی ۱۱۶

واحد فروش صادرات : ۳۲۴۵۲۶۴۲ - ۰۴۱ داخلی ۱۰۲

واتس آپ : ۰۵۰۶ ۷۳۲ ۹۳۵ ۹۸+

واحد فروش استان : ۳۲۴۵۲۶۴۴ - ۰۴۱

واحد فروش تهران : ۶۶۳۹۵۵۲۱ ـ ۰۲۱

شبکه های اجتماعی


فرم تماسپیشنهاد ویژه